Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

PHƯƠNG PHÁP ĐO HƯỚNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ NGHIÊNG

  1. Nội dung: PP đo hướng cũng gần giống PP giao hội góc thuận, có một số điểm khác biệt sau:

  1. Nếu trong PP giao hội thuận góc ở tâm tạo bởi hai tia ngắm tới hai điểm cố định không nhất thiết phải là góc vuông thì PP đo hướng góc này bắt buộc là góc vuông;
  2. Nếu trong PP giao hội thuận toạ độ của các điểm cố định phải được biết trước thì PP này hướng toạ độ của các điểm này là không cần thiết mà chỉ cần xác định khoảng cách từ các điểm cố định trên tâm công trình.
  3. Nếu trong PP giao hội góc thuận phải đo góc hợp bởi hướng tại điểm đặt máy tới điểm cố định khác và hướng tới tâm công trình thì PP đo hướng tại mỗi điểm đứng máy chỉ cần do duy nhất hướng tới tâm công trình ở trên và ở dưới.
  4. 2. Độ chính xác: Sai số xác định độ lệch thành phần được tính:                                                     (21)

Với khoảng cách từ điểm đặt máy tới công trình D=100m, sai số đo góc mb=10” thì sai số xác định độ nghiêng thành phần mexvà mey tính theo công thức (5.1) là 5mm. Sai số xác định véc tơ độ nghiêng tổng hợp     .

3. Phạm vi áp dụng: Ứng dụng tốt cho các công trình có tiết diện hình trụ tròn hoặc hình côn có bán kính nhỏ.

Xử lý kết quả: Số liệu quan trắc độ nghiêng của một công trình hình trụ cao 62m theo phương pháp đo hướng được ghi trong các bảng C1 và  bảng C2 (từ cột 1 đến cột 4)

Bảng C1: Số liệu đo tại điểm A, D = 51.132m

Điểm ngắm

Độ cao

Số đọc trên máy

Trung bình

Độ lệch

M. trái (L)

M. phải (R)

Góc

Dài (mm)

1

2

3

4

5

6

7

1

  0.0

0000’03”

1021’20”

0040’42”

0’0”

0.000

2

25.0

0000’10”

1021’08”

0040’29”

-0’12”

-3.0

3

48.0

0008’10”

1024’26”

0048’48”

+8’06

+120.5

4

62.0

0041’17”

1002’20”

0051’48”

+11.07

+165.3

Bảng C2: Số liệu đo tại điểm B, D = 54.820m

Điểm ngắm

Độ cao

Số đọc trên máy

Trung bình

Độ lệch

M. trái (L)

M.phải(R)

Góc

Dài (mm)

1

2

3

4

5

6

7

1

  0.0

359°59’57”

1016’20”

38’08”

0’0”

0.00

2

25.0

359°58’45”

1015’13”

36’59”

-1’09”

-18.3

3

48.0

359°51’50”

1008’02”

29’56”

+8’12

-130.8

4

62.0

0012’04”

0031’10”

21’40”

+16’.28

-262.6

 Tính giá trị của hướng đi từ điểm A qua tâm của công trình (cột 5) bằng giá trị trung bình của cột (3) và cột (4).

(ai)c = (Li + Ri)/2(Số liệu bảng 1); (bi)c = (Li + Ri)/2(Số liệu bảng 2)

- Tính độ lệch ở đơn vị góc của các vòng so với chân cột (cột 6) theo: dai  = (ai)c - (a1)c; db i = (bi)c - (b1)c

Trong đó da i và dbi: độ lệch của vòng thứ i ở đơn vị góc theo hướng vuông góc với tia ngắm của máy kinh vĩ.

- Tính độ lệch của tâm vòng thứ i so với chân cột (theo hướng vuông góc với tia ngắm của máy kinh  vĩ) theo công thức 5: ex =                      

Tags:

Có thể bạn quan tâm

Tin liên quan

Viết bình luận