Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC THI CÔNG

                                    CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC TRẮC ĐẠC THI CÔNG
- Kiểm chứng pháp nhân các nhà thầu
- Kiểm chứng máy móc thiết bị của nhà thầu
- Giám sát biện pháp thi công các công tác trắc đạc của nhà thầu
- Giám sát công tác Trắc địa hiện trường của các nhà thầu
• Kiểm chứng pháp nhân của nhà thầu
Để thi công các công trình nhà thầu thi công cần có cơ hữ bộ phận kỹ thuật làm công tác Trắc địa gồm các cán bộ kỹ thuật được đào tạo đúng chuyên ngành và có đủ kinh nghiêm để thực hiện các công tác Trắc địa hiện trường. Tổ chức TVSG cần điều tra, xác định tính phù hợp của nhà thầu thi công theo các tiêu chuẩn hịên hành của Nhà nước về pháp nhân nhà thầu thi công và theo hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
• Kiểm chứng trang thiết bị của nhà thầu 
Việc kiểm chứng các trang thiết bị của nhà thầu nhằm đảm khi mang vào sử dụng trên công trường chúng phải đáp ứng những chỉ tiêu kỹ thuật cần thiết. Việc kiểm chứng các thiết bị được thực hiện thông qua chứng chỉ kiểm định. Tất cả các thiết bị khi mang vào sử dụng trên công trình phải có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực. Chứng chỉ kiểm định các thiết bị phải do các cơ quan có chức năng kiểm định và có đầy đủ điều kiện kiểm định cấp.
• Giám sát công tác Trắc địa hiện trường
Công tác Trắc địa hiện trường khi thi công xây lắp các công trình khá đa dạng và có thể việc triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường, giám sát việc căn chỉnh các kết cấu vào vị trí thiết kế, giám sát đo vẽ hoàn công và giám sát quan trắc chuyển dịch công trình.

1. Giám sát triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường
Nội dung công tác giám sát này gồm:
- Giám sát chêm dày các điểm khống chế
Thông thường trên mặt bằng trớc khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư đã triển khai một lưới khống chế mặt bằng chung. Tuy nhiên mật độ của các điểm khống chế do chủ đầu tư cấp có thể không đủ, vị trí các điểm khống chế có thể không thuận tiện cho việc triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường. Vì vậy để đảm bảo độ chính xác yêu cầu và thuận tiện cho công việc của mình các nhà thầu có thể chêm dày các điểm khống chế trong phạm vị thi công của mình. Việc giám sát này gồm:
+ Đánh giá đồ hình hệ thống mốc chêm dày
+ Xem xét các kết quả đo khi triển khai lưới chêm dày 
+ Xem xét kết quả bình sai lưới chêm dày
+ Xem xét cấu tạo các mốc và vị trí của chúng ngoài hiện trường
- Giám sát biện pháp thi công
Trước khi triển khai các hạng mục từ bản vẽ thiết kế ra hiện trường cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải lập biện pháp thi công cụ thể để trình cho TVSG. Cán bộ KT giám sát cần xem xét các vấn đề sau:
+ xem xét dung sai của hạng mục cần bố trí. Với các hạng mục đặc biệt dung sai có thể được ghi ngay trên bản vẽ trong hồ sơ thiết kế. Đối với các hạng mục thông thường dung sai thường được cho trong các tiêu chuẩn chuyên ngành
+ Xem xét sơ đồ triển khai có đủ điều kiện để đảm bảo việc triển khai với dung sai cho phép hay không
+ Xem xét thiết bị sử dụng để triển khai
- Giám sát qua trình thi công ngoài hiện trường

                                         
Cán bộ kỹ thuật có thể trực tiếp giám sát qua trình triển khai bản vẽ thiết kế ra hiện trường hoặc có thể chỉ kiểm tra kết quả cuối cùng là vị trí của các hạng mục ngoài mặt bằng.
- Giám sát căn chỉnh một số kết cấu hoặc một số hạng mục đặc biệt
Trong xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng có một số hạng mục khá đặc biệt cần căn chỉnh vào các vị trí đặc biệt: vị trí thẳng đứng(các sil lô. ống khói, nhà cao tầng), vị trí nằm ngang (bàn cán kính tinh), căn chỉnh theo một góc nghiêng nhất định (lò nung của nhà máy Xi măng) vv. Đây là các hạng mục đòi hỏi khắt khe về dung sai. Khi giám sát các hạng mục này cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:
+ Biện pháp thi công: Biện pháp thi công khi căn chỉnh các hạng mục trên có thể rất khác nhau tuỳ thuộc vào công nghệ thi công và điều kiện cụ thể trên công trường. Trước khi căn chỉnh các hạng mục này TVGS cần yêu cầu các nhà thầu lập biện pháp thi công chi tiết đối với từng hạng mục. Biện pháp thi công cần phải được gửi trước cho TVGS để xem xét.
+ Xem xét máy móc thiết bị để căn chỉnh: Để căn chỉnh các hạng mục này đôikhi phải có những thiết bị chuyên dùng đạc biệt. Trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị cần phải đượckiểm nghiệm và hiệu chỉnh đúng qui định.
+ Giám sát đo đạc hiện trường: Việc đo đạc hiện trường khi căn chỉnh các hạng mục này được thực hiện với tần suất khác nhau tuỳ thuộc vào tiến độ thi công. TVGS cần có kế hoạch để theodõi sát quá trình đo đạc ngoài hiện trường.
+ Giám sát việc tính toán xử lý số liệu: Trong nhiều trường hợp việc căn chỉnh ngoài hiện trường phụ thuộc trực tiếp vào số liệu đo đạc thực tế vì vậy các số liệu cần phải được xử lý nhanh để kịp thời có những chỉ dẫn cần thiết cho đơn vị thi công căn chỉnh. TVGS cần kiểm tra việc xử lí sô liệu để tránh nhầm lẫn.

2. Giám sát công tác quan trắc độ lún công trình
- Xem xét phương án kỹ thuật quan trắc độ lún
Việc quan trắc độ lún là một dạng công việc đặc biệt vì vậy trước khi triển khai nhà thầu cần phải lập phương án kỹ thuật chi tiết. Một số nội dung chủ yếu của phương án kỹ thuật cần xem xét là:
+ Mục đích, yêu cầu của việc quan trắc độ lún 
+ Sơ đồ bố trí mốc chuẩn và mốc độ lún
+ Ước tính độ chính xác của lưới đo lún
+ Chu kỳ đo 
+ Thiết bị sử dụng và phương pháp đo
+ Phương pháp xử lí số liệu đo lún
+ Cấu tạo của mốc chuẩn và mốc đo lún
- Giám sát hiện trường:
+ Giám sát việc thi công mốc chuẩn
Khi quan trắc độ lún chất lượng của mốc chuẩn đóng vai trò quyết định đối với chất lượng của công tác độ lún vì vậy TVGS cần đạc biệt lưu ý giám sát quá trình thi công mốc chuẩn để đảm bảo nhà thầu đo lún thi công mốc chuẩn theo đúng phương án đã được phê duyệt.
+ Giám sát các máy móc thiết bị và quá trình đo lún
Quá trình độ lún thực chất là là định kỳ đo độ cao chỉ có điều yêu cầu về độ chính xác thường cao hơn đối với việc đo thuỷ chuẩn thông thường. Máy sử dụng để đo lún là máy thuỷ bình có độ chính xác cao và mia Invar. Tất cả máy và mia trước khi đưa vào sử dụng cần phải được kiểm nghiệm đúng theo các qui định của tiêu chuẩn hiện hành.

3. Giám sát đo vẽ hoàn công 
- Hoàn công hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng dưới mặt đất gồm:
+ Vị trí các điểm ngoặt.
+ Tâm các giếng
+ Điểm giao nhau của các công trình kỹ thuật hạ tầng ngầm.
+ Đường kính ống dẫn.
+ Khoảng cách và chênh cao giữa các giếng
+ Nơi dẫn của từng loại hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng vào công trình.
+ Độ cao của đáy, nắp hố móng, máng rãnh, nắp giếng, đỉnh ống dẫn.
- Hoàn công hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng trên không
+ Vị trí các cột
+ Khoảng cách giữa tâm các cột
+ Độ cao của các dầm xà ngang
+ Khoảng cách dây dẫn đến các công trình ở gần đó
+ Độ võng của dây
- Đo vẽ hoàn công san nền:
+ Các mốc toạ độ và độ cao dùng để đo đạc điều khiển san nền
+ Đo vẽ mặt đất san nền tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000 tuỳ theo diện tích (kèm theo bản đồ gốc để đối chứng).
- Đo vẽ hoàn công nạo vét:
+ Các mốc toạ độ và độ cao (hệ toạ độ độ cao nào) dùng để đo đạc điều khiển nạo vét.
+ Đo vẽ mặt đáy đã nạo vét theo tỷ lệ 1/500
- Hoàn công phần móng gồm:
+ Xác định vị trí của từng phần đã đặt, các kích thước của các khối
+ Cao độ mặt móng.
+ Riêng đối với nhà cần đo nối các góc móng nhà đến các điểm khống chế trắc địa để xác định toạ độ chung, đo vẽ kích thước chu vi tầng ngầm.
- Đo vẽ hoàn công công trình dạng tròn:
+ Xác định tâm đáy.
+ Xác định độ lệch tâm đỉnh và đáy
+ Xác định bán kính đáy, đỉnh và các chỗ đặc trưng
- Đo vẽ hoàn công đường giao thông:
+ Đo vẽ các đỉnh góc ngoặt
+ Đo vẽ đường cong (các yếu tố cơ bản của đường cong)
+ Đo vẽ các điểm giao cắt (giao cắt đòng mức và giao cắt lập thể)
+ Đo vẽ vùng tiếp cận
+ Đo vẽ tâm ghi đường sắt
+ Đo vẽ độ cao mặt đường hoàn thành với lưới ô vuông độ cao 10m, dựng mặt cắt dọc và cắt ngang
+ Đo vẽ độ cao vỉa hè chỗ giao nhau, chỗ thay đổi độ dốc của mặt đường.
+ Đo vẽ chỗ nhô ra, lõm vào trên vỉa hè.
+ Đo vẽ lòng đường, đáy rãnh, kênh thoát
+ Đo vẽ giếng và cửa thoát nước mưa
+ Đo vẽ cầu cống trên đoạn đường vừa hoàn thành

-------------------------------------
    * Trắc địa Hoàng Minh là công ty uy tín chuyên nhập khẩu và phân phối các loại máy thủy bìnhmáy toàn đạc điện tửmáy kinh vỹ điện tửmáy định vị GPSmáy cân bằng lasermáy đo khoảng cách laser... chính hãng.
    * Trắc địa Hoàng Minh tự hào là địa chỉ tin cậy của khách hàng!

    * Truy cập website tracdiahoangminh.com để tham khảo thêm nhiều dòng sản phẩm khác.

Tags:

Có thể bạn quan tâm

Tin liên quan

Viết bình luận