BÁO GIÁ MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG

Tên máy thủy bình Hình ảnh

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG SINCON SL32
Hãng SX: SINCON - HÀN QUỐC

Giá: 3.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sincon sl32

Máy thủy bình Pentax AP281

Hãng SX: PENTAX - NHẬT BẢN

Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình pentax ap281

Máy thủy bình Pentax AP228

Hãng SX: PENTAX - NHẬT BẢN

Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình pentax ap228

Máy thủy bình Pentax AP224

Hãng SX: PENTAX - NHẬT BẢN

Giá: 4.599.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình pentax ap224

Máy thủy bình Topcon AT B4

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 4.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb4

Máy thủy bình Topcon AT B4A

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 5.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb4a

Máy thủy bình Topcon AT B3

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb3

Máy thủy bình Topcon AT B3A

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 5.599.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb3a

Máy thủy bình Topcon AT B2A

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 6.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb2a

Máy thủy bình Topcon AT B2

Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN

Giá: 6.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình topcon atb2

Máy thủy bình Leica NA828

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Máy thủy bình leica na828

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA332
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na332

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA330
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na330

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA328
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na328

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA324
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.499.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na324

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA320
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.099.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na320

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA532

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 8.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leca na532

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA532 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 8.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na532 plus

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA530

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na530

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA530 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA530Plus

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA528

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA528

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA528 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA528Plus

Máy thủy bình Leica NA2

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 14.299.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na2

Máy thủy bình Leica Jogger 24

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 4.499.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica jogger 24

Máy thủy bình Leica Jogger 28

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 4.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica jogger 28

Máy thủy bình Leica Jogger 20

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

 

Máy thủy bình leica jogger 20

Máy thủy bình Leica Jogger 32

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA JOGGER 32

Máy thủy bình Sokkia B40A

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 5.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b40a

Máy thủy bình Sokkia B40

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN
Giá: 4.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b40

Máy thủy bình Sokkia B30A

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 5.599.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b30a

Máy thủy bình Sokkia B30

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN
Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b30

Máy thủy bình Sokkia 20A

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Máy thủy bình sokkia b20a

Máy thủy bình Sokkia B20

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b20

Máy thủy bình Sokkia B21

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 4.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia b21

Máy thủy bình Sokkia C320

Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 4.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia c320

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG SOKKIA C330
Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

Giá: 5.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình sokkia c330

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG SOKKIA C32
Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN

 

Máy thủy bình sokkia c32

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG NIKON AC2S
Hãng SX: NIKON - NHẬT BẢN

Giá: 6.299.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH NIKON AC2S

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG NIKON AX2S
Hãng SX: NIKON - NHẬT BẢN

Giá: 5.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH NIKON AX2S

Có thể bạn quan tâm