BÁO GIÁ MÁY THỦY BÌNH LEICA

Tên máy thủy bình Hình ảnh

Máy thủy bình Leica NA828

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Máy thủy bình leica na828

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA332
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na332

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA330
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na330

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA328
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.799.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na328

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA324
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.499.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na324

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA320
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.099.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na320

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA532

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 8.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leca na532

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA532 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 8.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na532 plus

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA530

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na530

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA530 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 7.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA530Plus

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA528

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.199.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA528

MÁY THỦY BÌNH TỰ ĐỘNG LEICA NA528 Plus

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 6.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA NA528Plus

Máy thủy bình Leica NA2

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 14.299.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica na2

Máy thủy bình Leica Jogger 24

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 4.499.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica jogger 24

Máy thủy bình Leica Jogger 28

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 4.999.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

Máy thủy bình leica jogger 28

Máy thủy bình Leica Jogger 20

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

 

Máy thủy bình leica jogger 20

Máy thủy bình Leica Jogger 32

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ

Giá: 5.399.000đ/01 bộ ( Chưa bao gồm VAT)

MÁY THỦY BÌNH LEICA JOGGER 32

 

Có thể bạn quan tâm