BÁO GIÁ MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

Số thứ tự Tên máy đo khoảng cách laser Hình ảnh máy

Đơn giá

(chưa bao gồm VAT10%)

01

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SINCON SD60A

Hãng SX: SINCON - HÀN QUỐC 
Xuất xứ: HÀN QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy 
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy. 

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SINCON SD60A 1.799.000 VNĐ
02

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

 SINCON SD80A

Hãng SX: SINCON - HÀN QUỐC
Xuất xứ: HÀN QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy 
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SINCON SD80A 1.999.000 VNĐ
03

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SINCON SD100

Hãng SX: SINCON - HÀN QUỐC
Xuất xứ: HÀN QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng 

Bộ bao gồm:

1.Một máy 
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SINCON SD100 2.399.000 VNĐ
04

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SINCON SD80C

Hãng SX: SINCON - HÀN QUỐC
Xuất xứ: HÀN QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy 
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy. 

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SINCON SD80C 4.999.000 VNĐ
05

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SNDWAY M40

Hãng SX: SNDWAY - NHẬT BẢN
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy SNDWAY M40
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY M40 799.000 VNĐ
06

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SNDWAY M60

Hãng SX: SNDWAY - NHẬT BẢN
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng 

Bộ bao gồm:

1.Một máy SNDWAY M60
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY M60 949.000 VNĐ
07

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SNDWAY M100


Hãng SX: SNDWAY - NHẬT BẢN
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy SNDWAY M100
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY M100 1.299.000 VNĐ
08

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

SNDWAY HD610

Hãng SX: SNDWAY - NHẬT BẢN
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Chất lượng: Mới 100% 
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 6 tháng

Bộ bao gồm:

1.Một máy SNDWAY HD610
2.Một túi đựng máy.
3.Một sách hướng dẫn.
4.Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY HD610 1.499.000 VNĐ
09

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

LEICA AGATAPE 7

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Xuất xứ: HUNGARY
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm: 

1. Một máy AGATAPE 7.
2. Một túi đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.
4. Một dây deo máy. 

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA AGATAPE 7
2.699.000 VNĐ
10

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

LEICA DISTO D2

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Xuất xứ: HUNGARY
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng 

Bộ bao gồm: 

1. Một máy D2.
2. Một túi đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.
4. Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA DISTO D2 3.399.000 VNĐ
11

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

 LEICA DISTO D110

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Xuất xứ: HUNGARY
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm: 

1. Một máy D110
2. Một túi đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.
4. Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA DISTO D110 3.399.000 VNĐ
12

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

LEICA DISTO X310

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Xuất xứ: HUNGARY
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm: 

1. Một máy X310
2. Một túi đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.
4. Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA DISTO X310 6.499.000 VNĐ
13

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

LEICA DISTO D510

Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Xuất xứ: HUNGARY
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm: 

1. Một máy D510
2. Một túi đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.
4. Một dây deo máy.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA DISTO D510 14.499.000 VNĐ
14

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

 BOSCH GLM40

Hãng SX: BOSCH - ĐỨC
Xuất xứ: MALAYSIA
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm:

1. Một máy trong hộp.
2. Một bao đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM40 2.199.000 VNĐ
15

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

BOSCH GLM50

Hãng SX: BOSCH - ĐỨC
Xuất xứ: MALAYSIA
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm:

1. Một máy trong hộp.
2. Một bao đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM50 2.499.000 VNĐ
16

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

BOSCH GLM7000

Hãng SX: BOSCH - ĐỨC
Xuất xứ: MALAYSIA
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng

Bộ bao gồm:

1. Một máy trong hộp.
2. Một bao đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM7000 2.799.000 VNĐ
17

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 

BOSCH GLM 250VF

Hãng SX: BOSCH - ĐỨC
Xuất xứ: MALAYSIA
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng
1 đổi 1 trong 1 tháng 

Bộ bao gồm:

1. Một máy trong hộp.
2. Một bao đựng máy.
3. Một sách hướng dẫn.

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BOSCH GLM 250VF 7.999.000 VNĐ

 

Có thể bạn quan tâm