BÁO GIÁ MÁY CÂN BẰNG LASER SABARU

Số thứ tự Tên máy cân bằng laser Sabaru Hình ảnh máy

Đơn giá

(chưa bao gồm VAT 10%)

01

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH

SABARU LS808 NEW

Hãng SX: Sabaru - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng

Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà + Ngoài Trời
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS808 NEW 3.499.000 VNĐ
02

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH

SABARU LS606

SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà + Ngoài Trời
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS606  
03

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA ĐỎ

SABARU LS06

SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SABARU LS06 2.799.000 VNĐ
04

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH

SABARU LS626G


SX: SABARU - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà + Ngoài Trời
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SIÊU SÁNG SABARU LS626G 5.999.000 VNĐ
05

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH 

SABARU LS909

SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà + Ngoài Trời
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS909 3.399.000 VNĐ
06

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA ĐỎ

SABARU LS09

SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà 
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SABARU LS09 3.099.000 VNĐ
07

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA ĐỎ

SABARU LS07


SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 24 Tháng

Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SABARU LS07 3.099.000 VNĐ
08

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA ĐỎ

SABARU LS05

SX: SABARU - NHẬT BẢN
Xuất xứ: NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SABARU LS05 3.099.000 VNĐ
09

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA ĐỎ 

SABARU LS626

SX: SABARU - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SIÊU SÁNG SABARU LS626 3.099.000 VNĐ

10

 

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH

SABARU LS808

SX: SABARU - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Chất lượng: Mới 100%

Bảo hành: 24 Tháng
Tặng thẻ VIP trị giá 1.000.000đ
Môi trường làm việc: Trong nhà + Ngoài Trời
1 đổi 1 trong 2 tháng

Bộ máy bao gồm:

- 01 thân máy chính hãng Sabaru
- 01 hộp máy chính hãng Sabaru
- 01 pin sạc chính hãng Sabaru
- 01 khay pin tiểu chính hãng Sabaru
- 01 sạc pin chính hãng Sabaru
- 01 kính bảo vệ chính hãng Sabaru
- 01 dây đeo chính hãng Sabaru 

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS808 3.499.000 VNĐ

 

Có thể bạn quan tâm