BÁO GIÁ MÁY CÂN BẰNG LASER

Tên máy thủy bình Hình ảnh

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS808 NEW

Hãng SX: Sabaru - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản

Giá: 3.499.000 VNĐ / 1 Bộ

MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS808 NEW

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH

SABARU LS626G

SX: SABARU - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản

Giá: 5.999.000 VNĐ / 1 Bộ

MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH  SABARU LS626G
MÁY CÂN BẰNG LASER TIA XANH SABARU LS08G
Hãng SX: Sabaru - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá: 3.999.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SABARU LS08G
MÁY LASER 5 TIA ĐỎ SINCON SL333
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 1.999.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA ĐỎ SINCON SL333
MÁY LASER 5 TIA XANH SINCON SL223G
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 3.199.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SINCON SL223G
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SINCON SL05GA ( Automatic)
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá:4.199.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SINCON SL05GA
MÁY LASER 8 TIA XANH SINCON SL08GA ( Automatic)
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá:5.299.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 8 TIA XANH SINCON SL08GA
MÁY CÂN BẰNG LASER 8 TIA ĐỎ SINCON SL443
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 4.999.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 8 TIA ĐỎ SINCON SL443
MÁY LASER 8 TIA XANH SINCON G6 ( AUTOMATIC )
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá:5.700.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 8 TIA XANH SINCON G6
MÁY CÂN BẰNG LASER 3D SINCON SL12GA TIA XANH
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 4.499.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 3D SINCON SL12GA TIA XANH
MÁY LASER 16 TIA XANH SINCON SL4DS
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 9.000.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 16 TIA XANH SINCON SL4DS
MÁY LASER 5 TIA XANH SINCON SL333G
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 3.099.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SINCON SL333G
MÁY CÂN BẰNG LASER 12 TIA XANH SINCON G3
Hãng SX: Sincon - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Giá: 7.499.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 12 TIA XANH SINCON G3
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK468GJS
SX: Fukuda - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 1.599.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK468GJS
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK453GJ
SX: Fukuda - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 1.999.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK453GJ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK469GJ
SX: Fukuda - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 2.099.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK469GJ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK400GJ
SX: Fukuda - Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 2.299.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH FUKUDA EK400GJ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH ACUZA AK686GS
Hãng SX: Acuza - Nhật Bản
Xuất xứ: Taiwan
Giá: 1.899.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH ACUZA AK686GS
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SIÊU SÁNG AkUZA AK606GS
Hãng SX: Akuza - Nhật Bản
Xuất xứ: Taiwan
Giá: 3.399.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH SIÊU SÁNG AKUZA AK606GS
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH AKUZA AK12G
Hãng SX: Acuza - Nhật Bản
Xuất xứ: Taiwan
Giá: 3.999.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 12 TIA XANH AKUZA AK12G
MÁY CÂN BẰNG LASER 2 TIA XANH LAISAI LSG609S
SX: LAISAI - TRUNG QUỐC
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Giá:  2.699.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 2 TIA XANH LAISAI LSG609S
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH LAISAI LSG686SPD
SX: LAISAI - TRUNG QUỐC
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Giá: 3.199.000 VNĐ / 1 Bộ
MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH LAISAI LSG686SPD

 

 

Có thể bạn quan tâm