BÁO GIÁ GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC

Số thứ tự Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa

Đơn giá

(chưa bao gồm VAT10%)

01 GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON
Hãng SX: TOPCON - NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

 
GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON 1.299.000 VNĐ
02 GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON
Hãng SX: NIKON - NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%
GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC NIKON 1.299.000 VNĐ
03 GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOKKIA 
Hãng SX: SOKKIA - NHẬT BẢN
Chất lượng: Mới 100%

GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC SOKKIA
1.299.000 VNĐ
04 GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOUTH
Hãng SX: SOUTH - TRUNG QUỐC
Chất lượng: Mới 100%
GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC SOUTH 1.299.000 VNĐ
05 GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA
Hãng SX: LEICA - THỤY SỸ
Chất lượng: Mới 100%
GƯƠNG MÁY TOÀN ĐẠC LEICA 1.399.000 VNĐ
       

 

Có thể bạn quan tâm